škola

Perspektívy sú veľké, ale náš čas je obmedzený

:rozhovor Ing. Jozef KrištanJ.Kristan

Na úvod školského roka sme sa rozprávali s riaditeľom našej školy o novinkách, ktoré priniesol nový školský rok, ako elektronická triedna kniha alebo navýšená výučba predmetov v angličtine. Dozvedeli sme sa však aj niečo o dlhodobejších plánoch a perspektívach.

Prečo ste sa rozhodli pre zavedenie nového elektronického systému na sledovanie dochádzky žiakov?

Keď sme dostali ponuku od ascAgendy na komfortnejšiu evidenciu žiakov v škole, informovali sme sa, ako tento systém funguje na školách, ktoré ho už využívajú. Keď sme zistili, že je to veľmi komfortné, že to zvyšuje bezpečnosť školy, ako aj žiakov a taktiež informovanosť rodičov, rozhodli sme sa tento systém zaviesť aj na našej škole.

(viac…)

:rozhovor Mgr. Martin Ilavský

1911778_633962556697567_97619194_n

Prinášame rozhovor s učiteľom, ktorý je silne spätý s našou školou, a to už od svojich štúdií až po svoje profesijné pôsobenie. O profesii učiteľa, školách, víziách a predstavách sme sa zhovárali s Mgr. Martinom Ilavským, ktorý pre tento školský rok prerušil pôsobenie na škole z rodinných dôvodov.

Prečo ste sa rozhodli stať učiteľom?
Chcel som učiť a „zmeniť svet“.

Zhodovala sa predstava zo štúdia so skutočnosťou?
Po pedagogickej stránke mi štúdium na vysokej škole dalo veľmi málo, skoro nič. Takže by som skôr povedal, že predstava o tom čo má prísť by vďaka vysokej škole ani nestihla vzniknúť. Na druhej strane som však už počas 3. ročníka na vysokej škole mal možnosť učiť pár hodín KAJ(Konverzácie z anglického jazyka) do týždňa. To bolo asi najhodnotnejšia príprava na to, čo malo prísť. (viac…)