Ofélia

:komentár Do zoo aj zadarmo

hamlet5V súvislosti s tohtoročnou písomnou maturitou zo slovenčiny sa nám vynárajú viaceré otázky. Jednou z nich je určite, už známa, súc či nesúc. Ďalšou by možno bola prečo do kláštora Hamlet neposiela napríklad Gertrúdu, svoju matku, ktorá sa po smrti Hamletovho otca vydala za jeho brata a ktorej správanie by si to viac zaslúžilo, ale práve svoju milovanú Oféliu. No a na záver si môžeme položiť otázku, čo keby sme ušli. Ale kam by sme potom šli? Na dovolenku jedine s dobrým cestovným poistením ako radí isté maturitné zadanie. (viac…)