Juraj Banský

Konzul predstavuje krajinu piva, áut a futbalu

Na našej škole sa 15.5. 2015 uskutočnilo stretnutie s Prof. Ing. Jurajom Banským CSc., honorárnym konzulom SRN(Spolkovej republiky Nemecka) v Košiciach.

Coat_of_arms_of_Germany.svg

Počas svojej prednášky nám objasnil, čo je jeho poslaním vo funkcii honorárneho konzula, taktiež vecne vykreslil politickú a hospodársku situáciu Nemecka, ktorá vo veľkej miere ovplyvňuje aj Slovenskú republiku. Okrem faktov nás zaujal aj rôznymi historkami, ktoré sa mu stali počas vykonávania jeho funkcie, vďaka čomu sme si vedeli lepšie predstaviť prácu, ktorej sa venuje. Táto prednáška nás taktiež podnietila k dôkladnejšiemu štúdiu nemčiny a podporila ľudí, ktorí nad študovaním tohto jazyka zatiaľ len premýšľajú. (viac…)