KOMENTÁRE

Thoughts on Nazi recidivism in Slovakia

:opinion

Christopher Helton

Battle-of-Stockton.jpg

“The vote does not turn evil into good.”

Nearly eighty-three years ago, on 10 September 1933, a group of about two hundred uniformed members of the British Union of Fascists marched through the streets of Stockton-on-Tees, a small, economically depressed market town in the North East region of England.  Their goals were simple: to make a show of strength, to intimidate the anti-fascists who had heckled them at previous demonstrations in Stockton, and to rally the support of politically uncommitted citizens.  In other words, they wanted to emulate their brown-shirted brethren in the Nazi party, who had risen to power in Germany by simultaneously frightening their opponents and inspiring admiration in the financially struggling Germans. (viac…)

Dve možnosti

:komentárZima

Mnohí spomíname akoby to bolo včera, keď sme plní entuziazmu oslavovali príchod roka 2015 a zároveň písali naše predsavzatia na nový rok. Naplnení očakávaniami, obavami, radosťou. Neviem či patríte medzi ľudí, ktorým sa podarilo splniť svoje predsavzatia, alebo patríte k tým, ktorým do hry vstúpil nepriateľ čas.  Pravdou však je, že všetci sme sa ocitli v poslednom odseku končiacej sa kapitoly.

Vstupujeme do ďalšej kapitoly nášho života, ktorá prináša mnoho zmien týkajúcich sa nielen našich životov, ale chodu celého sveta. Sveta, ktorý nám pripomína, že život nie je len prechádzkou ružovou záhradou. Svet nás aj tento rok priviedol na cestu, ktorou sa bolo treba so slzami v očiach a so zaťatými päsťami prebíjať. Svet nám dokázal, koľko ľudí dokáže prahnúť po bezcennej predstave moci a zabudnúť pritom na ľudskosť. Svet nás mnohokrát presvedčil o nevedomosti, v ktorej sme žili a v ktorej aj naďalej pretrvávame. Svet nám predstavil brutálnu a násilnú stránku tak nevinných bytostí, akými sme sa kedysi zvykli nazývať. Svet však ukázal, akými nevraživými sa dokážeme stať, ak sa nás zmocní strach. (viac…)

Konzul predstavuje krajinu piva, áut a futbalu

Na našej škole sa 15.5. 2015 uskutočnilo stretnutie s Prof. Ing. Jurajom Banským CSc., honorárnym konzulom SRN(Spolkovej republiky Nemecka) v Košiciach.

Coat_of_arms_of_Germany.svg

Počas svojej prednášky nám objasnil, čo je jeho poslaním vo funkcii honorárneho konzula, taktiež vecne vykreslil politickú a hospodársku situáciu Nemecka, ktorá vo veľkej miere ovplyvňuje aj Slovenskú republiku. Okrem faktov nás zaujal aj rôznymi historkami, ktoré sa mu stali počas vykonávania jeho funkcie, vďaka čomu sme si vedeli lepšie predstaviť prácu, ktorej sa venuje. Táto prednáška nás taktiež podnietila k dôkladnejšiemu štúdiu nemčiny a podporila ľudí, ktorí nad študovaním tohto jazyka zatiaľ len premýšľajú. (viac…)

Novembrová žranica

:komentár 

4-3fac5548f47e2cc1aa04f65ba54c8c8c9b53d19a

Je tu dvadsiate piate výročie nežnej revolúcie a ja sa nemôžem zbaviť dojmu, že jej oslavy budú len symbolické, pretože novembrový odkaz sa súčasníkom zdá byť nielen silne vyblednutý, ale aj riadne hrdzavý a patinovaný, čo akoby viedlo k tomu, že ho už len málokto berie celkom vážne.

Tak dobre, ako nikdy predtým

V uplynulých dňoch som celkom náhodou narazil na reportáž hlavnej spravodajskej relácie najväčšej komerčnej televízie, venujúci sa porovnaniu ekonomickej situácie Slovenska v období pred a po páde komunizmu. Štatistické ukazovatele tvrdili, že kúpyschopnosť obyvateľstva dosiahla prednovembrovú úroveň až v roku 2007 a odvtedy, napriek prebiehajúcej hospodárskej kríze rastie, čo teda znamená, že hoci sme sa dlhé roky mali objektívne horšie, v súčasnosti by sa nám malo dariť tak dobre, ako nikdy predtým.

(viac…)