VZDELÁVANIE

Kto som a na aké povolanie sa hodím?

 01V deň odovzdávania polročných vysvedčení bol náš rutinný piatkový rozvrh nielenže skrátený, ale aj ozvláštnený konferenciou TEDx (viac sa o nej môžete dočítať tu). Keďže ma veľmi láka psychológia, bolo pre mňa ľahké vybrať si prednášku Michaely Treščákovej s názvom O typoch osobnosti. Štyridsať minút bolo venovaných vysvetľovaniu princípu testu a jednotlivých osobnostných typov následne prišiel na rad očakávaný test. Michaela, ktorá si tému prednášky zvolila kvôli záujmu o Jungovu psychológiu, odporúča test kvôli tomu, že pomáha ľuďom oboznámiť sa so svojimi schopnosťami a predpokladmi na istý typ práce. Test nielenže pomáha pri výbere kariérneho smeru, ale taktiež odhaľuje aj veľa o našich reakciách a premýšľaní. Vymeškali ste Miškinu prednášku a aj napriek tomu máte záujem o uvedenie výroku ,,Poznaj seba samého“ do reality?  Tak sa pohodlne usaďte a čítajte ďalej. (viac…)

Keď sa chce, tak sa dá

    :rozhovor Eva Országhová

študentka 2.ročníka ekonómie a biznisu na University College London, bývalá študentka Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského1379656_10201399203635501_1809192826_n (1)

Dňa 14. septembra sa v priestoroch Obchodnej akadémie, Watsonova 61, uskutočnil workshop o možnostiach štúdia v zahraničí. Program tvorila séria prednášok a diskusií. Slova sa ujali študenti študujúci na zahraničných školách v Anglicku, Španielsku či Dánsku. Program netvorili len prednášky, ale aj diskusie v menších skupinách. S organizátorkou workshopu sme sa zhovárali o spomínanej akcii, ako aj o jej ceste do zahraničia na vysokú školu, no taktiež o návratoch domov a spomienkach na študentské časy. (viac…)

Dva roky po štrajku učiteľov

kosice1TASR_resDnešného dňa, 26.11. sú tomu presne dva roky odo dňa, kedy ostali brány viac ako 75 percent škôl na Slovensku zatvorené a učitelia sa s nádejou v očiach vybrali do ulíc miest a obcí, s transparentmi a silnými heslami, bojovať za vyššie platy. Žiaci taktiež prejavili svoju solidárnosť a protesty svojou neúčasťou v škole radi a vrelo podporili. Prešlo isté obdobie a aký prívlastok by sa hodil k pripomenutiu toho dňa? Deň-B, ako bezvýznamný alebo deň-D, ktorý priniesol zmenu? (viac…)

Vaša možnosť na štúdium v zahraničí

Si študentom druhého ročníka, máš dobré známky, venuješ sa aj nejakej tej mimoškolskej aktivite a rád by si šiel aspoň na rok do zahraničia, no nevieš ako, kde a za čo? Riešenie môžu ponúknuť štipendiá od Open Society Foundation- Nadácie Otvorenej spoločnosti.

logo

Nadácia otvorenej spoločnosti sa okrem podpory liberálnej demokracie, osobnej slobody a dôstojnosti každého jedinca, venuje aj podpore vzdelávania, a to najmä vzdelávania prístupného všetkým. Preto otvorili už 22. ročník programu štipendijných študijných pobytov na súkromných stredných školách v USA a Veľkej Británii. (viac…)