UDALOSTI

Košický deň Európy

Deň Európy – takto je pomenovaný 9. máj, deň, kedy svoje narodeniny oslavuje Európska Únia. Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku aj tento rok v spolupráci s mestom Košice pripravovali symbolickú oslavu narodenín Európskej únie. Témou tohtoročného Dňa Európy bolo „Zjednotenie v rozmanitosti“.

(viac…)

Kto som a na aké povolanie sa hodím?

 01V deň odovzdávania polročných vysvedčení bol náš rutinný piatkový rozvrh nielenže skrátený, ale aj ozvláštnený konferenciou TEDx (viac sa o nej môžete dočítať tu). Keďže ma veľmi láka psychológia, bolo pre mňa ľahké vybrať si prednášku Michaely Treščákovej s názvom O typoch osobnosti. Štyridsať minút bolo venovaných vysvetľovaniu princípu testu a jednotlivých osobnostných typov následne prišiel na rad očakávaný test. Michaela, ktorá si tému prednášky zvolila kvôli záujmu o Jungovu psychológiu, odporúča test kvôli tomu, že pomáha ľuďom oboznámiť sa so svojimi schopnosťami a predpokladmi na istý typ práce. Test nielenže pomáha pri výbere kariérneho smeru, ale taktiež odhaľuje aj veľa o našich reakciách a premýšľaní. Vymeškali ste Miškinu prednášku a aj napriek tomu máte záujem o uvedenie výroku ,,Poznaj seba samého“ do reality?  Tak sa pohodlne usaďte a čítajte ďalej. (viac…)

Keď sa chce, tak sa dá

    :rozhovor Eva Országhová

študentka 2.ročníka ekonómie a biznisu na University College London, bývalá študentka Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského1379656_10201399203635501_1809192826_n (1)

Dňa 14. septembra sa v priestoroch Obchodnej akadémie, Watsonova 61, uskutočnil workshop o možnostiach štúdia v zahraničí. Program tvorila séria prednášok a diskusií. Slova sa ujali študenti študujúci na zahraničných školách v Anglicku, Španielsku či Dánsku. Program netvorili len prednášky, ale aj diskusie v menších skupinách. S organizátorkou workshopu sme sa zhovárali o spomínanej akcii, ako aj o jej ceste do zahraničia na vysokú školu, no taktiež o návratoch domov a spomienkach na študentské časy. (viac…)

Konzul predstavuje krajinu piva, áut a futbalu

Na našej škole sa 15.5. 2015 uskutočnilo stretnutie s Prof. Ing. Jurajom Banským CSc., honorárnym konzulom SRN(Spolkovej republiky Nemecka) v Košiciach.

Coat_of_arms_of_Germany.svg

Počas svojej prednášky nám objasnil, čo je jeho poslaním vo funkcii honorárneho konzula, taktiež vecne vykreslil politickú a hospodársku situáciu Nemecka, ktorá vo veľkej miere ovplyvňuje aj Slovenskú republiku. Okrem faktov nás zaujal aj rôznymi historkami, ktoré sa mu stali počas vykonávania jeho funkcie, vďaka čomu sme si vedeli lepšie predstaviť prácu, ktorej sa venuje. Táto prednáška nás taktiež podnietila k dôkladnejšiemu štúdiu nemčiny a podporila ľudí, ktorí nad študovaním tohto jazyka zatiaľ len premýšľajú. (viac…)

EPILÓG 1.0

Blíži sa koniec prvého polroka nášho školského roka 2014/2015 a s ním prichádza aj čas na rekapituláciu v podobe polročných výpisov klasifikácie. Zhrňme si v krátkosti, čím sme si prešli a bez čoho sme sa nezaobišli.
Sme hodnotení, ale aj 3 (1)my môžeme hodnotiť. No nevyvodzujme si výsledky z hodnotenia na papieri. Ich výpovedná hodnota môže byť často až sporná, napriek obrovskému úsiliu všetkých pedagógov byť neoblomne spravodliví v rozhodnutiach týkajúcich sa známky. Za vedomosťami sa môžu ukrývať aj iné zručnosti či schopnosti, ktoré dláždia cestu k dobrej známke, ale to už teraz nie je podstatné. Známky sú definitívne zaokrúhlené, a to, čo za nimi v skutočnosti stojí, už bude zaujímať len málokoho. Hlavná je tá známka a o ňu celý polrok ide, alebo nie? Pretože niet nad pekný a pochvalný pohľad rodičov na skvelé výsledky žiaka.
Zamyslime sa nad tým, čo sme sa skutočne za ten polrok naučili, čo využijeme. Predpokladám, že to nie je jednoduchá úloha, keďže vedomosti zo školského prostredia, ktoré je možné v praxi v živote uplatniť, majú len veľmi malé zastúpenie počas tvorby školských osnov. No napriek tomu sme určite o hŕby vedomostí múdrejší a bohatší. Nadobúdate už ten pocit, že sa blížite k méte skvelého všeobecného rozhľadu? (viac…)

O pokojných a pokojnejších Vianociach

:komentár 

Ten, kto nepozná princípy našej kultúry a spoločnosti, a o Vianociach nikdy v živote nepočul, by si pri pohľade do kalendára mohol pomyslieť, že sú len jedným z mnohých sviatkov, odlíšených od všetkých ostatných dní v kalendári červenou farbou.

Sviatok ako žiaden inýDSC_0511

Potom by však zistil, že na rozdiel od Vianoc, neponúka pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom žiaden mobilný operátor výhodné paušály pre celú rodinu a pred oslavami sviatku Výročia SNP sa nikto netrápi kupovaním darčekov pre svojich blízkych. Rovnako tak len veľmi málo rodín konzumuje vždy rovnaké menu v podvečer prvoseptembrového Dňa Ústavy, či o dva týždne neskôr, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Vianoce sú nepochybne najvýnimočnejší sviatok zo všetkých. (viac…)

Dva roky po štrajku učiteľov

kosice1TASR_resDnešného dňa, 26.11. sú tomu presne dva roky odo dňa, kedy ostali brány viac ako 75 percent škôl na Slovensku zatvorené a učitelia sa s nádejou v očiach vybrali do ulíc miest a obcí, s transparentmi a silnými heslami, bojovať za vyššie platy. Žiaci taktiež prejavili svoju solidárnosť a protesty svojou neúčasťou v škole radi a vrelo podporili. Prešlo isté obdobie a aký prívlastok by sa hodil k pripomenutiu toho dňa? Deň-B, ako bezvýznamný alebo deň-D, ktorý priniesol zmenu? (viac…)

Novembrová žranica

:komentár 

4-3fac5548f47e2cc1aa04f65ba54c8c8c9b53d19a

Je tu dvadsiate piate výročie nežnej revolúcie a ja sa nemôžem zbaviť dojmu, že jej oslavy budú len symbolické, pretože novembrový odkaz sa súčasníkom zdá byť nielen silne vyblednutý, ale aj riadne hrdzavý a patinovaný, čo akoby viedlo k tomu, že ho už len málokto berie celkom vážne.

Tak dobre, ako nikdy predtým

V uplynulých dňoch som celkom náhodou narazil na reportáž hlavnej spravodajskej relácie najväčšej komerčnej televízie, venujúci sa porovnaniu ekonomickej situácie Slovenska v období pred a po páde komunizmu. Štatistické ukazovatele tvrdili, že kúpyschopnosť obyvateľstva dosiahla prednovembrovú úroveň až v roku 2007 a odvtedy, napriek prebiehajúcej hospodárskej kríze rastie, čo teda znamená, že hoci sme sa dlhé roky mali objektívne horšie, v súčasnosti by sa nám malo dariť tak dobre, ako nikdy predtým.

(viac…)

Európska iniciatíva občanov, naša malá, ale predsa šanca na zmenu

logo

Európska občianska iniciatíva je nástrojom priamej demokracie, vďaka ktorému sa môžu občania Európske únie podieľať na jej chode a tvorení jej noriem. Čo je na to potrebné?

  • Najskôr vytvoríte občiansky výbor, tvorený minimálne siedmymi občanmi EÚ z minimálne siedmych rôznych členských štátov.
  • Vymyslíte iniciatíve meno, pridáte jej popis, popíšete dôvody prečo je podľa vás dôležitá a pošlete toto, v podobe registrácie, Európskej Komisii.
  • Tá vám do dvoch mesiacov oznámi, či je vaša iniciatíva v rozmedzí jej právomocí a či je v súlade s myšlienkami demokracie alebo nie je urážlivá či neopodstatnená.
  • Pokiaľ je všetko v poriadku, môžete začať so zberom podpisov. Tu začína ta problematická časť. Potrebujete minimálne 1 milión podpisov, s tým, že zároveň musíte dodržať minimálne hodnoty podpisov na jednu krajinu. Znie to príliš ťažko? Možno aj je. Doteraz sa potrebný počet podpisov podarilo vyzbierať len dvom iniciatívam – iniciatíve Right2Water(prístup k pitnej vode a k hygiene pre všetkých) a iniciatíve One of Us (zákaz financovania aktivít, pri ktorých sa predpokladá ničenie ľudských embryí )
  • A čo ak sa vám podarí predsa len vyzbierať dostatočný počet podpisov? Komisia by si vás pozvala na verejné vypočutie, na ktorom by ste dostali možnosť nielen odprezentovať vašu iniciatívu ako takú, ale vysvetliť dôležitosť a opodstatnenie právneho návrhu založenom na nej.

(viac…)

DEŇ VOĽNA PRE ZÁCHRANU ŽIVOTA

03

Od začiatku októbra prebieha na celom Slovensku akcia Študentská kvapka krvi, ktorú organizuje Národná transfúzna stanica v spolupráci so Slovenským červeným krížom. Jedná sa o bezpríspevkové darcovstvo krvi, z ktorého budete mať nielen dobrý pocit, ale pomôžete aj ľuďom, ktorí to potrebujú.

Sestra z košickej transfúzky ukazuje krvný prípravok, akých by potrebovali viac. (viac…)

Frankenstein v Košiciach

02

V pondelok, 27. Septembra, sa žiaci Oktávy ,V.A a V.B tried zúčastnili činoherného predstavenia Frankenstein, ktoré bolo organizované p.p. Čižmárovou. Hra sa konala v Starej radnici.

Medzi jej najväčšie pozitíva by som zaradila to, že herci boli „native speakeri“, čo v praxi znamenalo, že celé predstavenie odohrali po anglicky. Nedočkali sme sa žiadnej lámavej poloslovenskej angličtiny a mrmlania popod nos, práve opak je pravdou. Hercom sa dalo rozumieť bez veľkých ťažkostí, no zároveň sme dostali možnosť obohatiť si slovnú zásobu a potrénovať mozgy. Protagonisti odviedli naozaj kvalitný výkon, porovnateľný s profesionálnymi hercami. Na vysokej úrovni bolo aj maskovanie a make-up hlavného hrdinu, kedy ste mali pocit, že sledujete kvalitnú filmovú adaptáciu s rôznymi efektmi. (viac…)