KOMENTÁRE

Thoughts on Nazi recidivism in Slovakia

:opinion

Christopher Helton

Battle-of-Stockton.jpg

“The vote does not turn evil into good.”

Nearly eighty-three years ago, on 10 September 1933, a group of about two hundred uniformed members of the British Union of Fascists marched through the streets of Stockton-on-Tees, a small, economically depressed market town in the North East region of England.  Their goals were simple: to make a show of strength, to intimidate the anti-fascists who had heckled them at previous demonstrations in Stockton, and to rally the support of politically uncommitted citizens.  In other words, they wanted to emulate their brown-shirted brethren in the Nazi party, who had risen to power in Germany by simultaneously frightening their opponents and inspiring admiration in the financially struggling Germans. (viac…)

Prvá TEDx konferencia na EGJAKU

DSC_0177.JPG29. januára 2016 sa na našej škole uskutočnil prvý TEDxYouth@EGJAK, ktorý sa niesol v znamení nových myšlienok, nápadov a skúseností, ktoré sme sa pomocou mnohých známych, alebo aj menej známych inšpiratívnych ľudí snažili sprostredkovať našim študentom.

(viac…)

:komentár Do zoo aj zadarmo

hamlet5V súvislosti s tohtoročnou písomnou maturitou zo slovenčiny sa nám vynárajú viaceré otázky. Jednou z nich je určite, už známa, súc či nesúc. Ďalšou by možno bola prečo do kláštora Hamlet neposiela napríklad Gertrúdu, svoju matku, ktorá sa po smrti Hamletovho otca vydala za jeho brata a ktorej správanie by si to viac zaslúžilo, ale práve svoju milovanú Oféliu. No a na záver si môžeme položiť otázku, čo keby sme ušli. Ale kam by sme potom šli? Na dovolenku jedine s dobrým cestovným poistením ako radí isté maturitné zadanie. (viac…)

EPILÓG 1.0

Blíži sa koniec prvého polroka nášho školského roka 2014/2015 a s ním prichádza aj čas na rekapituláciu v podobe polročných výpisov klasifikácie. Zhrňme si v krátkosti, čím sme si prešli a bez čoho sme sa nezaobišli.
Sme hodnotení, ale aj 3 (1)my môžeme hodnotiť. No nevyvodzujme si výsledky z hodnotenia na papieri. Ich výpovedná hodnota môže byť často až sporná, napriek obrovskému úsiliu všetkých pedagógov byť neoblomne spravodliví v rozhodnutiach týkajúcich sa známky. Za vedomosťami sa môžu ukrývať aj iné zručnosti či schopnosti, ktoré dláždia cestu k dobrej známke, ale to už teraz nie je podstatné. Známky sú definitívne zaokrúhlené, a to, čo za nimi v skutočnosti stojí, už bude zaujímať len málokoho. Hlavná je tá známka a o ňu celý polrok ide, alebo nie? Pretože niet nad pekný a pochvalný pohľad rodičov na skvelé výsledky žiaka.
Zamyslime sa nad tým, čo sme sa skutočne za ten polrok naučili, čo využijeme. Predpokladám, že to nie je jednoduchá úloha, keďže vedomosti zo školského prostredia, ktoré je možné v praxi v živote uplatniť, majú len veľmi malé zastúpenie počas tvorby školských osnov. No napriek tomu sme určite o hŕby vedomostí múdrejší a bohatší. Nadobúdate už ten pocit, že sa blížite k méte skvelého všeobecného rozhľadu? (viac…)

O pokojných a pokojnejších Vianociach

:komentár 

Ten, kto nepozná princípy našej kultúry a spoločnosti, a o Vianociach nikdy v živote nepočul, by si pri pohľade do kalendára mohol pomyslieť, že sú len jedným z mnohých sviatkov, odlíšených od všetkých ostatných dní v kalendári červenou farbou.

Sviatok ako žiaden inýDSC_0511

Potom by však zistil, že na rozdiel od Vianoc, neponúka pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom žiaden mobilný operátor výhodné paušály pre celú rodinu a pred oslavami sviatku Výročia SNP sa nikto netrápi kupovaním darčekov pre svojich blízkych. Rovnako tak len veľmi málo rodín konzumuje vždy rovnaké menu v podvečer prvoseptembrového Dňa Ústavy, či o dva týždne neskôr, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Vianoce sú nepochybne najvýnimočnejší sviatok zo všetkých. (viac…)

Dva roky po štrajku učiteľov

kosice1TASR_resDnešného dňa, 26.11. sú tomu presne dva roky odo dňa, kedy ostali brány viac ako 75 percent škôl na Slovensku zatvorené a učitelia sa s nádejou v očiach vybrali do ulíc miest a obcí, s transparentmi a silnými heslami, bojovať za vyššie platy. Žiaci taktiež prejavili svoju solidárnosť a protesty svojou neúčasťou v škole radi a vrelo podporili. Prešlo isté obdobie a aký prívlastok by sa hodil k pripomenutiu toho dňa? Deň-B, ako bezvýznamný alebo deň-D, ktorý priniesol zmenu? (viac…)

Novembrová žranica

:komentár 

4-3fac5548f47e2cc1aa04f65ba54c8c8c9b53d19a

Je tu dvadsiate piate výročie nežnej revolúcie a ja sa nemôžem zbaviť dojmu, že jej oslavy budú len symbolické, pretože novembrový odkaz sa súčasníkom zdá byť nielen silne vyblednutý, ale aj riadne hrdzavý a patinovaný, čo akoby viedlo k tomu, že ho už len málokto berie celkom vážne.

Tak dobre, ako nikdy predtým

V uplynulých dňoch som celkom náhodou narazil na reportáž hlavnej spravodajskej relácie najväčšej komerčnej televízie, venujúci sa porovnaniu ekonomickej situácie Slovenska v období pred a po páde komunizmu. Štatistické ukazovatele tvrdili, že kúpyschopnosť obyvateľstva dosiahla prednovembrovú úroveň až v roku 2007 a odvtedy, napriek prebiehajúcej hospodárskej kríze rastie, čo teda znamená, že hoci sme sa dlhé roky mali objektívne horšie, v súčasnosti by sa nám malo dariť tak dobre, ako nikdy predtým.

(viac…)

:GLOSA ŠKOLSKÝ PORIADOK POD LUPOU 02

img-thingŠkolský poriadok je hlavným dokumentom správy našej školy, no na druhej strane, pohľad na niektoré paragrafy je prinajmenšom zaujímavým a podnetným čítaním. Je plný nepredvídateľných a neočakávaných pravidiel a požiadaviek a význam niektorých si môžeme len domýšľať a možno nás rozčúlia a v lepšom prípade pobavia.

 

„Žiakom je zakázané používať kolieskové korčule”

Vďakabohu za tento bod. Viete si predstaviť, keby sa po zvonení vyhrnuli z tried skupiny korčuliarov a pretekali by sa v čo najrýchlejšom presune do inej triedy? Nielen že by to bolo bezpečnostné riziko, ktoré predstavuje množstvo schodov a anomálií na podlahe, no takisto by sa nám aj potili nohy a to je v konflikte s bodom týkajúcim sa prezúvok. Ako by bolo možné odlíšiť, či ide o korčule na prezúvanie alebo na chodenie po vonku? No ono sa to vlastne neuvádza, že zákaz sa týka iba priestorov školy ako je to uvedené v bode nižšie, čo by ešte dávalo logiku, no tu zrejeme ide o viac, korčule sú pre žiakov proste tabu, možno sú v rozpore s našou etikou. Korčule nie sú také veľké, aby sa nezmestili do skrinky, z čoho vyplýva, že nikomu nezavadzajú a sme za ne zodpovední sami. Je zaujímavé, že bicykle zakázané nie sú, napriek tomu, že na ne nie sú poskytnuté vhodné priestory na uschovanie. Bicykle sú priviazané vonku, každému na očiach a potom sa stane, že zmiznú a samozrejme škola za ne zodpovednosť nenesie. (viac…)

:glosa Školský poriadok pod lupou

img-thingŠkolský poriadok je hlavným dokumentom správy našej školy, no na druhej strane, pohľad na niektoré paragrafy je prinajmenšom zaujímavým a podnetným čítaním, plný nepredvídateľných a neočakávaných pravidiel a požiadaviek. Niektorých význam  si môžeme len domýšľať, alebo nás rozčúlia a v lepšom prípade pobavia.

„Škola nielen vzdeláva, ale má aj funkciu výchovnú a ovplyvňuje aj hodnotovú orientáciu a charakter študenta.“

Druhá veta školského poriadku, ktorou sa autor snaží zrejme povedať, že škola má viacero funkcií. No v praxi je dosť obtiažne, aby ich aj všetky plnila. Charakter študenta je niečo, čo si nosí v sebe a zmeniť to môže len on sám, hodnotová orientácia na našej elitnej škole je vo väčšine prípadov na úrovni rozmaznaného dieťaťa, ktoré už nevie čo od rozkoše a odzrkadlí sa to pri riešení konfliktov s rovesníkmi, ktorí majú hodnoty inteligentného (takmer) dospelého človeka. (viac…)

Mobilný telefón, nepriateľ č.1

Príchodom nového šk. roka, 2014/2015, náš školský poriadok zaznamenal len jednu jedinú zmenu, a to dodatok o zákaze používania mobilných telefónov, ktorý bol vyhodnotený ako nevyhnutne potrebný.

185

„Ešte raz uvidím ten mobil! Užaj si ho vypni a daj do tašky!“. Fráza, ktorá straší študentov nielen našej školy a jej častý výskyt priniesol hlavne príchod smartfónov a wifi sietí aj do škôl. Aj naša škola na takýto jav patrične zareagovala, a to napríklad dodatkom, ktorý sa ukázal v školskom poriadku počínajúc týmto rokom a ustanovuje, že mobilný telefón sa musí nachádzať vypnutý v taške počas vyučovania.

Dôvod vydania je jednoduchý. Zamedzenie žiakov používať mobily počas vyučovacej hodiny. No je na mieste pozrieť sa aj hlbšie na podstatu veci. Čo je vlastne príčinou a čo dôsledkom? Je toto práve problém, ktorý treba nevyhnutne riešiť? Neboli by na mieste aj iné úpravy školského poriadku? Aká je legitimita tohoto nariadenia? Je to zaujímavé, že z mobilu, ako výdobytku modernej doby a ukážky pokroku techniky, nášho „osobného asistenta” v istých prípadoch, sa stáva nepriateľ číslo 1, ktorý dostal tú česť byť spomenutý a ukotvený do zákona našej školy.

(viac…)