Perspektívy sú veľké, ale náš čas je obmedzený

:rozhovor Ing. Jozef KrištanJ.Kristan

Na úvod školského roka sme sa rozprávali s riaditeľom našej školy o novinkách, ktoré priniesol nový školský rok, ako elektronická triedna kniha alebo navýšená výučba predmetov v angličtine. Dozvedeli sme sa však aj niečo o dlhodobejších plánoch a perspektívach.

Prečo ste sa rozhodli pre zavedenie nového elektronického systému na sledovanie dochádzky žiakov?

Keď sme dostali ponuku od ascAgendy na komfortnejšiu evidenciu žiakov v škole, informovali sme sa, ako tento systém funguje na školách, ktoré ho už využívajú. Keď sme zistili, že je to veľmi komfortné, že to zvyšuje bezpečnosť školy, ako aj žiakov a taktiež informovanosť rodičov, rozhodli sme sa tento systém zaviesť aj na našej škole.

Aký je princíp systému?

Priložením čipu k terminálu pri príchode a odchode žiaka  sa na server zaznamená čas priloženia čipu a túto informáciu dostane žiak, rodič aj učiteľ. Pomáha to hlavne triednemu učiteľovi. Je uľahčená kontrola dochádzky. Systém taktiež monitoruje dochádzku zamestnancov školy, ktorým uľahčuje počítanie odpracovaných hodín. Týmto systémom by sme chceli do budúcnosti zabezpečiť aj otváranie dverí do budovy pre väčšiu bezpečnosť.

Cieľom nie je teda nahradiť značenie dochádzky učiteľmi na hodinách. Má to teda skôr informačný charakter?

Áno. Podľa školského poriadku je povinnosťou žiaka zaznačiť si dochádzku, ale ak nastane prípad, kedy si žiak zabudne príchod alebo odchod zaznačiť, dá sa to ospravedlniť. Informácia sa dá dodatočne doplní, ak učiteľ  zaznačí prítomnosť žiaka na vyučovacej hodine.

Na škole ste týmto rokom zaviedli aj elektronickú triednu knihu?

Legislatíva nám umožňuje viesť triednu knihu aj v digitálnej podobe, a taktiež aj klasifikačný hárok. Počas využívania zisťujeme, že je to pre učiteľov veľká pomoc. Učitelia tak získali väčší prehľad o dochádzke, o odučených hodinách, o učive. Pani zástupkyne tak majú takisto lepší prehľad o učenej látke, čo im pomáha pri riadení. Zatiaľ je systém nápomocný a veríme, že sa uplatní. Triednu knihu máme iba digitálne, čiže problémy s prenášaním triednej knihy už odpadávajú. Ďalšou výhodou je, že ak učiteľ nemá prístup na internet, údaje sa zapisujú do aplikácie EduPage a hneď ako sa dostane k internetovému pripojeniu, systém sa zosynchronizuje.

Neprináša tento elektronický systém aj isté riziká?

Proces je riadený centrálne cez ascAgendu. Tento systém je certifikovaný ministerstvom školstva, a tak veríme, že je to bezpečné riešenie.

Nastala  zmena aj v počte hodín, ktoré sú vyučované v anglickom jazyku?

Od 1.9.2015 vstúpil do platnosti inovovaný učebný plán pre bilingválne gymnáziá, a tým sa navýšil počet vyučovaných hodín v anglickom jazyku v 2.-5. ročníku na najmenej 35 hodín, okrem hodín anglického jazyka. Je to vysoký počet, ale náš absolvent je tak veľmi dobre pripravený na ďalšie štúdium v cudzom jazyku. Ministerstvo taktiež zaviedlo povinnú maturitu na úrovni C1 pre bilingválne gymnáziá.  Zvýšeným počtom predmetov vyučovaných v anglickom jazyku je  žiakom uľahčené dosiahnuť požadovanú úroveň. V anglickom jazyku sa tak bude z pôvodných piatich predmetov vyučovať sedem.

001

Je škola schopná zvládnuť túto zmenu?

Zmena je náročná na personálne zabezpečenie, ale nemáme na výber, inovovaný školský učebný plán je tu a je povinný. Značná časť našich učiteľov sa pripravuje aj návštevou jazykových škôl a v prípade potreby by sme prijali aj ďalších kvalifikovaných zamestnancov.

IMG_0845

Máte nejaké ďalšie plány na tento rok?

Spracúvame projekt na zateplenie budovy a výmenu strechy, aby sme zvýšili komfort žiakov. Na vyšších poschodiach je v zime chladnejšie a v lete je tam pre teplo problém vydržať. Z južnej strany chceme kvôli slnku zaviesť slnolamy, aby sme zabránili vyhrievaniu školy, pretože bežné žalúzie na ochranu pred slnkom nepostačujú. Tak si postupne šetríme z prostriedkov školného. Na zateplenie žiadame o príspevok z fondu Ministerstva životného prostredia. Projekt je hotový, a tak už len formulujeme žiadosť a vyberáme farbu.

Plánujete aj ďalšie vylepšenia v oblasti vybavenia školy?

Máme výborné technické zabezpečenie. Na strope máme nainštalovaných viac ako 25 projektorov, v triedach je 8 interaktívnych tabúľ, máme tablety, dokúpili sme počítače s OS Windows 7 do obidvoch učební informatiky. pomocou tohto vybavenia môžu žiaci s radosťou študovať a my sa z toho tešíme, keďže máme skvelé výsledky a to teší pedagógov, rodičov aj žiakov.

Máte nejaké želanie alebo odporúčanie pre tento školský rok?

Nech sa všetci držíme tak, aby sme dosiahli aspoň také výsledky ako vlani. Vedenie urobilo všetko preto, aby to tak bolo. Na túto školu sa dostáva len výber najlepších žiakov, a tak na našom gymnáziu máme veľa múdrych a šikovných študentov.

7

Boli by ste radi, keby ste viedli túto školu aj naďalej, v ďalšom funkčnom období?

Pokiaľ bude vypísané výberové konanie, chcel by som ešte tejto škole pomôcť, avšak nechcem v škole ukončiť svoj život. Ešte nejaký ten rok by som bol ochotný sa prihlásiť, keď ma rada školy vyberie. Teším sa z toho, čo tu robíme, pretože je radosť pracovať s takými dobrými žiakmi, ako sú u nás a počuť o úspechoch žiakov po skončení. Dáva mi veľa energie, keď sa naši žiaci vracajú a spomínajú, ako dobre boli u nás pripravovaní. Máme už mnoho vyštudovaných lekárov, právnikov a tešíme sa z toho. Je dôležité mať dobré „persóny“, ktoré vytvárajú dobrú pracovnú atmosféru. Tak pedagógovia vytvárajú aj dobrú študijnú atmosféru.  Perspektívy sú veľké, ale náš čas je obmedzený. Je to budúcnosť aj pre mladšiu generáciu.

Ďakujem za rozhovor.

Juraj Paľa

štvrtok 8. 10. 2015 | text Juraj Paľa foto Mgr. Peter Horný

 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s